Tell me in English
Fotka Andreja

Som Andrej. Navrhujem a kódujem weby na voľnej nohe.

Robím to takto:

1.Najskôr sa budeme veľa rozprávať. Mojej práci predchádza výskum, konkurenčná analýza, pochopenie vášho biznisu či zmyslu existencie a vašej cieľovej skupiny. Získané informácie slúžia ako solídny podklad pre ďalšie rozhodnutia v procese tvorby webu.

Ukážka práce s klientom

2 .Na základe prvej fázy pripravím návrh, ktorý spoločne skonzultujeme. Neriadim sa iba domnienkami, čo sme vymysleli preverím na živých ľuďoch v používateľskom testovaní. Výstupom tejto fázy budú wireframy či interaktívny prototyp.

Ukážky wireframes a prototypov

3.V kóde som doma. Budem sa podieľať na realizácii navrhnutého webu a zabezpečím, aby sa myšlienky z predchádzajúcich fáz "nestratili v preklade". Ak bude treba, na spoluprácu si prizvem skúseného grafika či nabrúseného programátora.

Ukážka HTML kódu

Žil som v Bratislave, Brne a teraz v Banskej Štiavnici. Spolupracujem so slovenskými profíkmi na WordPress či brnenskými Proof&Reason. Ako dobrovoľník vymýšľam zážitkové kurzy. V Brne som organizoval WordPress meetup. Pri návrhu webu sa zameriavam na používateľa*, pýtam sa, kreslím a prekresľujem. Pri kódovaní front-end riešení idem po performance a responsive. S priateľkou budujeme coworking v Banskej Štiavnici.

dnes je tomu moderné hovoriť UX

Kontaktujme sa!